PROSTŘEDNÍ LHOTA

PROSTŘEDNÍ LHOTA

Prostřední Lhota


Za své jméno vděčí vesnice své poloze - leží totiž mezi Lhotou Sejckou a Zábornou. Dříve se jmenovala Kuncmanova nebo Martinova. Ves byla založena Kuncmanem Hochinstollenem v lese Kapčici v lovčovství Kamýckém. V roce 1365 se dostala k Slovanskému klášteru. V 16. století patřila k Mníšku - napřed zápisně, potom i dědičně. Roku 1601 byla odprodána Janovi ml. Bechyňovi z Lažan. Poté patřila k Netlukám a před rokem 1636 koupena ke Starému Knínu. V místech dnešního rybníka se nacházel pivovar. Kolem vsi je možné rozeznat stopy rýžování zlata, podle čehož se i jedno místo nazývá "v rejži". Pověst říká, že od jedné skály poblíž osady vede štola až pod Mokrsko. Na cestě z Prostřední Lhoty do Kobylníků stojí u vyhlídky na Vltavu socha sv. Jana Nepomuckého, patrona plavců. Socha sem byla přenesena z kostela ve Starém Kníně jako vděk za záchranu jednoho z majitelů panství, jemuž se tu splašili koně. V červenci 2004 zde bylo otevřeno Muzeum Křížovnický špýchar


ZDROJ: http://www.chotilsko.cz/prostredni-lhota/d-17533

KONTAKT: obec@chotilsko.cz http://www.chotilsko.cz

Nahoru