LHOTKA-ŽDÁR NAD SÁZAVOU

LHOTKA-ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Lhotka (okres Žďár nad Sázavou)

Historie

 Počátek dějin obce

Zdejší obce byly založeny až po založení žďárského kláštera. Písemné zmínky z té doby jsou nedostatečné, ale Lhotka je jednou z nejstarších obcí, o které se mluví již před r.1264. První doklad je z r.1407, kdy zde žilo 12 rodin. Byly majiteli pozemků, které se dělily na lány, půllány a čtvrtlány.Šlo o hospodářskou jednotku, ze které se odváděly dávky. Obyvatelé pracovali jako uhlíři - výroba dřevěného uhlí v milířích.Lhotka byla významným hospodářským centrem, byl zde širokovyhlášený mlýn. Důležitá událost je z 2. října 1485, kdy rychtu od kláštera kupuje Jan za 70 zlatých. Tím se stala svobodnou s několika významnými právy. R.1616 se stala Lhotka spolu se zrušeným klášterem majetkem kardinála Dietrichštejna.

 

O stáří a způsobu založení obce svědčí i její název

Osady tohoto jména byly zakládány ve 13.- 14.století. Obyvatelé byli na určitou dobu tj. lhůtu (staročesky lhota,lhóta = osvobození) osvobozeni od poplatků, za to, že vykáceli les a přeměnili ho v pole. Odkud osadníci přišli nevíme, ale jednalo se o osadníky českého původu ( podle jejich jmen). Také podle toho, že české osady odváděly desátky na den sv. Jiří a sv. Václava. (Německé na den sv. Michala).

 

Starobylé stromy na území obce

Chráněný buk lesní - objem kmene 5,5m, nachází se severozápadně od vsi, významný orientační bod.Nejstarší stromy - LÍPY - 6 kusů, se nacházely v "Rychtě", kde tvořily živé sloupy zahradního plotu. Jejich věk se odhadoval na více než 600 let. Vlivem přírodních živlů trouchnivěly a nedávno byly pokáceny. Lidé je měli pojmenované, úctihodný byl objem kmene v 1,5m výšky. Např. :"Doudlivá" - 6m* "Dvojatá" - 3,5m* "Tenká" - 2,4m. Dnes zde zůstalo několik samostatně stojících stromů starších sto let.
 ZDROJ: http://www.obeclhotka.cz/historie/ds-50/p1=52

KONTAKT: obec.lhotka@centrum.czhttp://www.obeclhotka.cz/

Nahoru