SMETANOVA LHOTA

SMETANOVA LHOTA

Známé osobnosti
Jan Koller


Smetanova lhota

Krátce z historie


Smetanova Lhota vznikla asi v polovině 12. století. První písemná zmínka je z roku 1384. Patřila k maltézskému panství varvažovskému. Zachovala si původní půdorys uměle vytyčené zástavby s velkou elipsovitou návsí a rybníkem uprostřed.

 

Pamětihodnosti a zajímavosti


Karlov – barokní zámek
Ve vzdálenosti 1,5 km jižně od Smetanovy Lhoty v líšťanském polesí dal majitel čimelického panství hrabě Karel Bohumil Bissingen postavit kolem poloviny 18. století lovecký zámek. Později zámek přešel do majetku Vratislavů a od roku 1842 do roku 1948 orlických Schwarzenberků. Je to jednopatrová budova, sestávající ze střední válcové části oválného půdorysu se sálem, k níž ze stran přiléhají dvě kratší křídla. Zámek a hospodářský dvůr jsou památkově chráněné objekty.
Dalšími památkově chráněnými objekty je srubový špýchárek a 2 výklenkové kapličky poblíž Smetanovy Lhoty. Za pozornost stojí též kamenný most přes řeku Skalici.
Chráněným územím je lokalita Vystrkov – část vodního toku řeky Lomnice. Krajinná památková zóna Čimelicko – Rakovicko.

ZDROJ: www.severnipisecko.cz

KONTAKT: smetanovalhota@centrum.cz http://www.smetanovalhota.cz/

Nahoru