ALENINA LHOTA

ALENINA LHOTA

ALENINA LHOTA   je malá vesnice, část obce Jistebnice v okrese Tábor. Nachází se asi 4,5 km na sever od Jistebnice. Je zde evidováno 8 adres Trvale zde žije 7 obyvatel.

Alenina Lhota leží v katastrálním území Cunkov o výměře 3,45 km2.
 
Historie
 
Dřívější používaný název vesnice je Alínova, Alinova, Alenova Lhota. Ve 14. století a 15. století Hořejší, Drkulova Lhota, Lhota pod Ostrým. První zmínka o vesnici je z roku 1379, kdy je připomínána jako příslušenství hradu Příběnice. V roce 1380 patřila ves k Jistebnici. Později se stala součástí statku Jetřichovice. Jméno Alenina Lhota je poprvé uvedeno v zápisech berní ruly v roce 1654. Byly zde vedené tři selské grunty osazené a jen pustý.

  Památky

    Ve vesnici se nachází kamenná žulová zvonice s prosklenou nikou a s obrázkem světice. Mezi nikou a zvonem je vytesaný tento nápis: LETA PÁNĚ 1900.

    V těsném sousedství zvoničky je umístěný zdobný kamenný kříž. Kříž nese dataci 1900.

    Ve vesnici se dochovaly roubené a zděné stavby lidové architektury. Usedlost čp. 5 U Burdů se nachází u silnice na Cunkov. Jedná se o trojdílnou roubenou stavbu, krytou obnovenou doškovou střechou. V zahradě se nalézá roubená sýpka na vysoké zděné podezdívce. Usedlost čp. 2 se nachází u silnice na Jistebnici. Protější zděný dům čp. 1 má obnovenou šindelovou střechu. Dům čp. 4 pochází z počátku 20. století.

 

 

ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alenina_Lhota

KONTAKT: obec@jistebnice.czhttp://www.jistebnice.cz

Nahoru