ZÁLESNÍ LHOTA

ZÁLESNÍ LHOTA

Známé osobnosti
Jiří Šlitr
KVĚTA JERIOVÁ-PECKOVÁ


Zálesní Lhota

Zálesní Lhota je vesnice, část obce Studenec v okrese Semily. Nachází se asi 1,5 km na východ od Studence. Je zde evidováno 181 adres. Trvale zde žije 379 obyvatel.

Zálesní Lhota je také název katastrálního území o rozloze 7,04 km2.Historie

Vznik Zálesní Lhoty je historicky zařazen do 13.-14. století, ale z této doby nejsou žádná historické dokumenty a tak se mohou více blížit pověstem.

V tomto období již existuje statek Dolní Janov, poblíž dnešní Klášterské Lhoty. Statek byl zničen v době husitských válek. Hospodář statku proto hledal útočiště pro sebe a stáda dobytka. Našel klidné údolí v lesích. Zde se pásl dobytek celé léto a na podzim se vracel do stájí. Pastevci si zde vystavěli obydlí (německy Hütte), které stávalo na místě čp.81. Toto území pak věnoval šafáři Šchormovi za věrné služby.Ten postavil další domy a tak vznikla osada zvaná Huttendorf. Osada se rozrůstala většinou o zběhlé vojáky ,nebo nevolníky. Přicházeli i horníci kteří hledali na Strážníku měď, stříbro a rudu. Horníci pálili dřevěné uhlí v milířích. Dřeva tu zde bylo vždy dost. Při kopání v podzemí zde došlo k důlnímu neštěstí, zasypání dvanácti horníků.
Pamětihodnosti

    Socha sv. Jana Nepomuckého, při polní cestě severně od vsi 

 

ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1lesn%C3%AD_Lhota

KONTAKT: e_mail.hszl@seznam.czhttp://www.zalesni-lhota.estranky.cz/

Nahoru