LHOTKA NAD BEČVOU

LHOTKA NAD BEČVOU

Místní část Lhotka nad Bečvou

První zmínky o vsi ještě pod původním názvem Žabokrky od roku 1374 už pod názvem Lhotka. Od roku 1406 byla připojena k Lešné pod názvem Lhotka lešenská. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím a drobnými řemesly.
Uprostřed obce se nachází kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1872. Vesnice utrpěla velice třicetiletou válkou, ale i povodněmi. V roce 1923 si obec postavila vlastní školu, která nesla jméno Tomáše Garique Masaryka. Zrušena v roce 1974. Lhotka leží na významné železniční trase Valašské Meziříčí - Hranice. V současné době žije ve Lhotce 237 obyvatel. Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití je k dispozici výletiště, sportovní areál pro veřejnost a zájmové spolky.

ZDROJ: http://www.obec-lesna.cz/hlavni-menu/historie/historie-mistnich-casti/

KONTAKT: obec-lesna@obec-lesna.czhttp://www.obec-lesna.cz/hlavni-menu/titulni-stranka/

Nahoru