KŘÍŽOVSKÁ LHOTA

KŘÍŽOVSKÁ LHOTA

Křížov
Křížovský prostor je na západě a severu vymezen okrajem lesního porostu Blaníku, Býkovické hůry a částrovického hřbetu, na východě tvoří hranici hrana potoka Brodce, na jihu je pak ukončen terénním zlomem pod Načeradcem. Osou prostoru jsou oba břehy potoka Brodce. Kolem něj leží jednotlivé části Křížova. Vpravo pod silnicí směrem z Kondrace do Načeradce leží první z nich samota Hutina. Na stejné straně pak následuje Křížovská Lhota. Naproti ní přes silnici leží největší část Křížov s bývalým poplužním dvorem. Roztroušený charakter osídlenosti připomíná údolní vsi na Vysočině, v této oblasti velmi vyjímečný. Křížov patří jistě mezi starší sídla na Podblanicku. V záznamech Louňovického kláštěra je zmínka o vsi už v roce 1397. V kapličce čtvercového půdorysu je uveden letopočet 1794. Z několika dochovaných staveb je asi historicky nejzajímavější č.p.21, dům „U jezulátka“ v Křížovské Lhotě. Dále je tu zajímavá rustikální klasicistní kaplička u rozcestí ke Křížovské Lhotě, s mohutnou lípou v popředí. Křížov není zdálky výrazně viditelný, je schován do korun stromů, které jsou přirozenou součástí obce a vytvářejí spolu se staveními příjemná zákoutí. V dnešním Křížově žije asi 100 obyvatel.Tato osada se nachází na samém úpatí hory Velký Blaník.Z Křížova na rozhlednu Velkého Blaníka vede pro turisty lesní stezka.Je jednou z obcí,která patří do chráněné krajinné oblasti.Kromě místních obyvatel,podnikatelů a soukromých zemědělců působí v Křížově soukromá firma,jenž zaměstnává obyvatele nejen z Křížova,ale i blízkého okolí.Tato firma zajišťuje i provoz zdejší prodejny potravin.K přátelským posezením se zde scházejí občané a místní spolky v budově bývalé školy.ZDROJ: http://www.pravonin.cz/casti-obce/d-20475/p1=1054

KONTAKT: jana.lapackova@pravonin.cz)http://www.pravonin.cz/

Nahoru