ZPUPNÁ LHOTA

ZPUPNÁ LHOTA

O obci

Obec Chotěbuz má typickou slezskou zástavbu, která je charakteristická pro celé území Těšínských Beskyd. Sídelní strukturu tvoří tři katastrální území: Chotěbuz, Zpupná Lhota a Podobora.

Po celou dobu svého trvání byla obec až do r. 1974 samostatná, byla řízena do r. 1939 fojtem a zastupitelstvem. Po dobu války neměla obec své vedení, měla nucenou správu (pod Českým Těšínem). Po válce po r. 1945 zde sídlil místní národní výbor až do r. 1974, kdy nucenou integrací byla obec přičleněna k městu Český Těšín. V obci se nachází základní škola, katolický kostel ve Zpupné Lhotě a dvě evangelické kaple ve Zpupné Lhotě a Chotěbuzi, dále dvě požární zbrojnice v Chotěbuzi a ve Zpupné Lhotě. Dříve se zde nacházelo kino. Budova místního národního výboru byla postavena v r. 1961. Největšího rozmachu výstavby zaznamenala obec od r. 1968 až do r. 1974, kdy byla postavena mateřská školka, zastávky autobusů, byly rekonstruovány veškeré místní komunikace, přemostění atd. Protipovodňová hráz byla rekonstruována po velkých záplavách v r. 1972. Tato hráz chrání proti záplavám silnici Karvinskou, tedy pomezí hranice Chotěbuze a Českého Těšína. V r. 1967 se začíná hovořit o stavbě sportovně-kulturního střediska, které by bylo přínosem pro kulturní i sportovní vyžití místních občanů. Na stavbě, která byla zahájena 4.3.1974, se kromě všech místních složek podíleli občané obce. S integrací přešla tato rozestavěná stavba pod Městský národní výbor Český Těšín, který ji s pomocí našich občanů zdárně dokončil. Stavba byla kolaudovaná dne 28.10.1977.

 

ZDROJ: http://www.chotebuz.cz/index.php/cz/obec-chotebuz/historie/o-obci

KONTAKT: chotebuz@volny.czhttp://www.chotebuz.cz/index.php/cz/

Nahoru