PŘEDNÍ LHOTA-TĚCHLOVICE

PŘEDNÍ LHOTA-TĚCHLOVICE

Obec Těchlovice není formálně rozčleněna na části; tvoří ji těchto pět základních sídelních jednotek na čtyřech katastrálních územích:

    Těchlovice (k. ú. Těchlovice nad Labem)
    Babětín (k. ú. Babětín)
    Přední Lhota (k. ú. Přední Lhota u Těchlovic)
    Přerov (k. ú. Přerov u Těchlovic)
    Zadní Lhota (k. ú. Přerov u Těchlovic)

 ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bchlovice_%28okres_D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn%29

KONTAKT: ou.techlovice@volny.czhttp://techlovice-dc.cz/jupgrade/index.php/cs/

Nahoru