LHOTKA-PRAHA

LHOTKA-PRAHA

Lhotka (Praha)

Lhotka (německy Lhotka) je katastrální územím Prahy spadajícím do městské části Praha 4 i městského obvodu Praha 4. K Praze byla připojena roku 1922 jako součást politické obce Hodkovičky (další část dnešního katastrálního území Lhotka byla připojena až v roce 1960). V roce 1988 byla část území oddělena a spolu s částmi dalších dvou katastrálních území vytvořila nové katastrální území Kamýk.

Je zde evidováno 72 ulic a 599 adres. Žije zde 6069 obyvatel.


Charakteristika

Původní vesnice Lhotka se nedochovala. Stával zde Lhotecký dvůr čp.1 (vjezová brána z 1. poloviny 18. století), který podlehl asanaci roku 1980.[2] Poslední dochovanou památkou je výklenková kaplička sv. Petra a Pavla z roku 1830, obnovená v roce 1987. Nachází se v ulici Ve Lhotce před vilkou č. 587/8.

Lhotka je nyní především vilová a sídlištní čtvrť. Sestává ze dvou prakticky oddělených částí. Západní se rozkládá kolem koupaliště Lhotka a zahrnuje i přilehlou část sídliště Novodvorská. Většina sídliště Novodvorská včetně nákupního centra Novodvorská Plaza se však nachází na území Braníka.

Východní část Lhotky zahrnuje především vilovou kolonii Tempo obklopenou sídlištěm Krč, sídlištěm Novodvorská a sídlištěm Lhotka. V této kolonii rodinných domků z 30. let 20. století, nazvané podle stavebního družstva Tempo, které ho v té době začalo stavět, se nachází několik architektonicky cenných domů, např. secesní Villa Voyta, v současnosti přeměněná na luxusní hotel. Tato část Lhotky byla však v 70. letech 20. století necitlivě doplněna několika panelovými domy.

Jižně od této kolonie se na místě původně zemědělské usedlosti nacházejí kancelářské budovy "Nové Dvory". Vlastní sídliště Lhotka se však nachází mimo území Lhotky – leží na katastru Kamýk.

Do katastru Lhotky zasahuje lesopark, nazývaný „Lhotecký les“. Alšovy sady jsou malý a klidný relaxační park uprostřed kolonie Tempo s mnoha vzácnými stromy.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Lhotka_%28Praha%29

Nahoru