LHOTA DRMOLOVA

LHOTA DRMOLOVA

dnešní

BROUČKOVA LHOTA

Broučkova Lhota – PZ z r.1470, NV 488 m, O – 49, D – 16.Nejdříve Lhavá Lhota, pak Lhotka, malá Lhota a konečně Drmolova a Broučkova – z příjmení tamních sedláků.

Nahoru