NOVÁ LEHOTA

NOVÁ LEHOTA

Nová Lehota

Nová Lehota je obec na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom.


Polohopis

Obec leží v Považskom Inovci, pod vrcholom Bezovca tvoriaceho dominantu okolitej krajiny.
Dejiny

Prvá písomná zmienka pochádza z listiny Ľudovíta I. z roku 1348 v súvislosti príslušnosti obce k panstvu Tematín. Rozdiel v čase vzniku Starej a Novej Lehoty nebol veľký preto aj v tomto dokumente vystupujú pod spoločným menom Lehata. Dejiny osídlenia však siahajú do hlbšej minulosti. Dokladom sú dve zatiaľ nedokonale preskúmané hradiská ľudu lužickej kultúry, vybudované v staršej železnej dobe, teda asi pred 2500 rokmi na vrchu Úhrad a Hradisko. Kotlinou Novej Lehoty viedla v období Veľkej Moravy pravdepodobne dôležitá komunikácia spájajúca oblasť Nitry s významnými slovanskými strediskami na dolnom povodí Váhu. Obe Lehoty boli vďaka svojej geografickej izolácií obcami, kam modernizácia dedinského života spojená s premenami a zánikom tradičných foriem ľudovej kultúry zavítala neskôr.
Stavebné pamiatky

    Kaplnka sv. Antona Padánskeho - jednoloďová kaplnka s polkruhovou apsidou z roku 1903.

    Novorománsky evanjelický kostol - so zvonicou z roku 1866. Jeho vybudovanie podnietila vlna prisťahovalectva obyvateľov s evanjelickým vierovyznaním najmä z brezovských a myjavských kopaníc. Migráciu podporovali aj vtedajší majitelia Novej Lehoty Šándorovci, ktorí si uvedomovali, aké možnosti pre kolonizáciu predstavuje doposiaľ neosídlené územie chotára.

Okolie

Bezovec (742,8 m n. m.) leží 2 km od obce patrí k najvýznamnejším turistickým lákadlám okolia. Po jeho rozložitých svahoch prechádza hranica katastrov oboch Lehôt a tak sa vrch delí symbolicky medzi Starú a Novú Lehotu. Z vrcholu je pekný výhľad, lyžiarske stredisko.

V okolí sa nachádzajú zrúcaniny hradov Tematín, Topoľčany, chránené územia Mokvavý prameň, Dubový vŕšok, Švibov a časť územia NATURA 2000 - Tematínske vrchy.


ZDROJ: http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Lehota

KONTAKT: obec.novalehota@stonline.skhttp://www.region.nmnv.sk/o_novalehota.html

Nahoru