HORNI LHOTA-ZLÍN

HORNI LHOTA-ZLÍN

HORNI LHOTA-ZLÍN

Historie obce
 
 
Název obce

Ve starších písemnostech je obec označována jako Lhota Vyšší nebo též Lhota Kamenná (na zadní desce kostelního misálu s vročením 1677 se uvádí "filialem ecclesiam  Kamenolhotensem..."), německé prameny ji jmenují Ober-Lhotta.

 
První zmínka o obci

SehradPrvní prokazatelná zmínka o Horní Lhotě pochází z r. 1449. Obec však pravděpodobně vznikla dříve. Existence obce je od počátku spojena s Brunovým a Helembertovým hradem Engesberk (Andělská hora), dostavěným v roce 1261. Tento hrad byl ve 14. století zničen a následně obnoven jako Sehradice. Od válek s Matyášem Korvínem je v troskách.

V roce 1449  moravští stavové  vykoupili hrady Sehradice  (nad Horní Lhotou) a Starý Světlov (nad Provodovem) spolu se všemi vesnicemi, mezi nimiž se jmenují také „dvě Lhotce“. Obě Lhoty /horní i dolní/ byly majetkem církevním, který olomoučtí biskupové propůjčovali jako léno. Nejčastěji byly obě osady v držení pánů světlovských, kteří od konce 15. století sídlili na hradě Nový Světlov nad Bojkovicemi.  V pramenech i literatuře bývá proto panství označováno střídavě jako léno sehradské nebo světlovské, někdy také jako lenní statek Vasalsko (podle vsi Vasily u Rudimova, která k panství také patřila a zanikla někdy v 15. stolení). V letech 1474 – 1516 patřilo léno pánům z Landštejna, v období 1553 – 1592 Tetourům z Tetova a od roku 1613 až do r. 1750 Seréniům. Rozvoj obce nastal v 16. století, v době relativního míru. V 17. století byla obec opět pleněna a trpěla nájezdy Tatarů a proticísařských povstalců.

Horní LhotaPo r. 1850 patřila Horní Lhota k soudnímu okresu Vizovice, okresní hejtmanství Uherský Brod, později krajský úřad Uherský Brod. Po správní reformě r. 1868 patřil soudní okres Vizovice k politickému okresu Holešov, od r. 1935 pak nově vytvořenému politickému okresu Zlín. Po druhé světové válce vznikl v obci místní národní výbor, který byl v letech 1949 – 1960 součástí Okresní národní výbor  Valašské Klobouky, poté Okresní národní výbor Gottwaldov. V r. 1964 byly Horní a Dolní Lhota spojeny pod Místní národní výbor Lhota u Luhačovic, o čtyři roky později byly znovu rozděleny na dvě samostatné obce. V procesu integrace byl pak r. 1980 ustaven společný MNV pro obě Lhoty, Sehradice a Slopné. Od 24. 11. 1990 jsou všechny tyto obce opět samostatné, s vlastními obecními úřady, které patří pod Okresní úřad ve Zlíně.  Od r. 1900 je v obci pošta, telefon od r. 1936. Zdravotní středisko a policejní stanice jsou v Luhačovicích. Matrika byla v Horní Lhotě založena r. 1785, od r. 1980 je rovněž v Luhačovicích.
Historie vlastníků obce Horní Lhota

1420 olomoucké biskupství
1474-1518 pánové z Landštejna
1553-1592 Tetourové z Tetova
1613-1750 Šeréniové
1850 soudní okres Vizovice
1868 politický okres Holešov
1935 politický okres Zlín
1949-1960 okres Valašské Klobouky
1960 okres Zlín
2003 pověřená obec Luhačovice, Zlínský kraj

ZDROJ: www.horni-lhota.cz

KONTAKT: obechornilhota@volny.cz http://www.horni-lhota.cz/

Nahoru