HORNÍ LHOTICE

HORNÍ LHOTICE

Horní Lhotice

Horní Lhotice (s předložkou 2. pád do Horních Lhotic, 6. pád v Horních Lhoticích) jsou dědina, část Kralic nad Oslavou. V roce 2001 zde žilo 108 obyvatel.Geografická charakteristika

Katastrální území Horních Lhotic leží při hranicích kraje Vysočina a Jihomoravského kraje v okrese Třebíč. Na východě hraničí s územím jihomoravského Újezda u Rosic, zbylá sousední katastrální území jsou vysočinská: Lesní Jakubov na jihu, Kralice nad Oslavou a Otradice na západě a Hluboké na severu.

Dědina se rozkládá na plošině mezi údolími dvou potoků: Chvojnice z východu a jeho pravostranného přítoku Jinošovského potoka. Nadmořská výška zastavěné plochy vesnice se pohybuje od 430 m n. m. na jihovýchodě do 445 m n. m. na severu. Sama vesnice leží asi 1,5 km na severovýchod od Kralic nad Oslavou. S nimi jsou spojeny silnicí č. III/02327.
Historie

První písemná zmínka o Horních Lhoticích pochází z roku 1104.

Územněsprávně byly Horní Lhotice vedeny pod názvem Lhotice jako osada Kralic nad Oslavou v okrese Třebíč, v letech 1880–1930 jako obec v tomtéž okrese, v roce 1950 jako obec v okrese Velká Bíteš, od roku 1961 pak jako část Kralic nad Oslavou znovu v okrese Třebíč.[1]
Vývoj počtu obyvatel Horních Lhotic[2] Rok     1869     1880     1890     1900     1910     1921     1930     1950     1961     1970     1980     1991     2001
Počet obyvatel     188     182     194     172     167     165     159     137     140     119     82     103     108

Pamětihodnosti

    kaple Ducha Svatého
    zřícenina tvrze Lhotice

ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: kralice@volny.cz http://www.kralicenosl.cz/

Nahoru