CHODSKÁ LHOTA

CHODSKÁ LHOTA

Chodská Lhota

Chodská Lhota je typická chodská vesnice s rozlehlou podélnou návsí na spádu. Uprostřed návsi je kaple zasvěcená sv. Václavu, po jejím boku stojí pomník obětem v první světové válce. Středem vsi prochází silnice od Hluboké směrem na Loučim. Chodská Lhota leží 4,5 km od města Kdyně. Na západě sousedí s obcí Hluboká a osadou Vítovky, na severozápadě sousedí s obcí Dobříkov, na severu s obcí Smržovice, a s obcí Loučim sousedí na severovýchodě.

K obci Chodská Lhota náleží osada Štefle, část Výrova a osada Blahníky. Při silnici směrem k Loučimi stojí na potoce Andělka Petrákův mlýn, a dále při silnici na Pocinovice stojí na tomtéž potoce Maškova pila.

Kolem Chodské Lhoty se vypínají na severozápadě Dobrá hora s nadmořskou výškou 638 m, na západě Chlumek (Německá hora) s nadmořskou výškou 642 m, na jihovýchodě vrch Javorovice vysoký 587 m, a na východě Křížová hora s výškou 601 m.

Chodská Lhota leží mezi 49° 21´15" a 49° 21´19" severní šířky a 30° 44´25" a 30° 47´30" východní délky. Geologicky se Chodská Lhota nachází na území tzv. Branzowského hvozdu. Podloží je tvořeno amfibolitovou a gabbrovou horninou.

Dříve Chodská Lhota patřila k politickému okresu Kdyně a po jeho zániku spadá pod okres Domažlice. V současné době má Chodská Lhota 414 stálých obyvatel. Většina obyvatel produktivního věku dojíždí za prací do Domažlic, Kdyně a Klatov. Někteří pracují na zdejší zemědělské farmě. Děti od prvního do pátého ročníku dojíždí do školy v Pocinovicích, starší žáci dojíždí do školy ve Kdyni. V obci jsou dvě prodejny smíšeného zboží a jedno pohostinství. Dříve obec Chodská Lhota spadala pod střediskovou obec Pocinovice, po roce 1990 se osamostatnila a má svoji vlastní samosprávu.

ZDROJ: www.chodskalhota.cz

KONTAKT: starosta@chodskalhota.cz http://www.chodskalhota.cz

Nahoru