LHOTA-VLASENICE

LHOTA-VLASENICE

Lhota (Lhota-Vlasenice)

Historie obce…

První písemná zmínka o obci Lasenice se datuje do roku 1429, kdy Kateřina z Vilhartic, manželka Jana staršího z Hradce prodává zboží na Řečici i na Vlasenici Menhartovi z Hradce (Ač. 9/254). Další písemná zpráva je z roku 1549 a to zmínka o zámku Kameniczi, vsi Lhotka a vsi Wlaseniczi. Nedaleko od vsi, v Kamenici nad Lipou se nachází zámek, který stojí na místě původního gotického hradu ze 13. století. Za vrchnosti Jana Malovce došlo v letech 1580 -1583 k přestavbě gotického hradu na renesanční zámek. Současná podoba nádvoří a paláce vychází z původních dispozic, k hradbám byly navenek přistavěny prostorné místnosti a vystavěny dvě patra arkád. Podrobnější popis obcí je zaznamenán v tzv. Berní rule. Je to soupis majetku pro vyměření daní. Vsi Lasenice a Lhota patřily s panstvím kamenickým do kraje Bechyňského. Gruntovní knihy zaznamenávají výkup pozemků jednotlivých hospodářů od vrchnosti, jsou zde dále záznamy o změně hospodářů až do roku 1881. Pak následuje Pozemková kniha, která zaznamenává změny v držbě nemovitostí až do 50tých let dvacátého století. Berní rula, Gruntovní kniha, Pozemková jsou k nahlédnutí ve Státním oblastním archivu Třeboň, v pobočce Jindřichův Hradec.
Robota a povinnosti poddaných

Povinnosti poddaných v platech, naturáliích a robotě byly značné, zejména po 30ti leté válce. Hospodáři platili úrok, masný termín, odevzdávali husy, slepice, vejce, obilí, len, dokonce sušené houby, lískové ořechy, jalovec, dále košťata ale i např. popel,… Robota byla u větších hospodářů 156 dní v roce s jedním párem volů a 13 dní pěší roboty, od sv. Jana po sv. Václava. (Oblastní archiv Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec) Název obce Vlasenice a sloučení se Lhotou v průběhu času Název obce Vlasenice, ale i příslušnost obou obcí k okresům se často měnily. Např. : 1850 se obec jmenovala Lasenice, okr. Kamenice 1869 byla obec Vlasenice připojena ke Lhotě pod společným názvem Lhota- Vlasenice, okres Pelhřimov 1880 obec Lasenická Lhota, okres Pelhřimov 1890 Lhota Lasenice, okres Pelhřimov 1900 – 1910 Lasenice – osada obce Lhota Lasenice, okr.Kamenice nad Lipou 1921 - 1950 osada obce Lhota Vlasenice, okr. Kamenice nad Lipou 1959 byla Lhota opět odloučena. 1961 - 1970 opět samostatně Vlasenice, okr. Pelhřimov. 1976 byly obě obce sloučeny s Kamenicí nad Lipou. 1992 (březen) byly obě obce opět sloučeny v jeden správní celek Lhota-Vlasenice.
Obyvatelstvo

Roku 1881 příslušely vsi Lásenice (dnešní Vlasenice) a Lhota ve věcech politických k pelhřimovskému hejtmanství a správou soudní do Kamenice nad Lipou. Obě obce v minulosti patřily a dodnes patří pod farní úřad v Kamenici nad Lipou. Obec Lásenice čítala v roce 1881 celkem 201 obyvatel a 34 čísel popisných. V průměru tedy připadalo v Lásenici na jeden dům 6 obyvatel, obec Lhota v této době čítala 17 č. p. a 106 obyvatel, což je v průměru rovněž 6 obyvatel na jeden dům - viz níže uvedená tabulka osídlení. Ke dni 16. února 1921 bylo provedeno sčítání lidu – v Lasenici bylo napočteno 225 obyvatel a ve Lhotě 116. obyvatel (ze Školní kroniky Lásenické 1878-1924).ZDROJ: www.lhota-vlasenice.cz

KONTAKT: houska@detail-cz.cz http://www.lhota-vlasenice.cz/pages/

Nahoru