LHOTA-MLADOŠOVICE

LHOTA-MLADOŠOVICE

Známé osobnosti
JAN KOJAN


Lhota (Mladošovice)

Lhota je rozlehlá vesnice patřící pod obec Mladošovice (okres České Budějovice), do roku 1960 hustě obydlená. Leží však mimo hlavní silniční trasy, a tak v šedesátých letech nastal silný odchod lidí do měst a vesnice postupně dostala rekreační charakter. Nyní zde trvale žije 42 obyvatel. Ve vesnici jsou převážně rekreační chalupy, v její těsné blízkosti jsou rekreační chaty.

Zemědělským obhospodařováním pozemků se zabývá jedna velká společnost a dva menší zemědělské závody. Rybníky obhospodařuje rybářská společnost z Třeboně. Nezemědělskou činnost reprezentují dva hostince
Katastrální území Mladošovic


Historie

Tak jako všechny vesnice ležící poblíž Třeboně i Lhota nejdříve patřila k třeboňskému panství pánů z Rožmberka, později se dostala k augustiniánskému klášteru v Borovanech, ale po zrušení kláštera opět patřila k třeboňskému panství, které patřilo knížeti Schwarzenberkovi. Už ve středověku zde byla objevena méně kvalitní železná ruda, jejíž těžba ve velkém začala až v 19. století. V té době sem přišlo a postavilo domky mnoho havířů z Čech i z ciziny, kteří po zrušení dolů dojížděli za prací až do horního Štýrska, hlavně do Eisenerzu . V roce 1900 zde byla založena jednotřídní škola. Obcí procházela stará spojovací cesta zvaná Cikánka z Rakouska k Českým Budějovicím ke Zlaté stezce. Do roku 1948 patřila obec do okresu Třeboň, do roku 1960 do okresu Trhové Sviny, od té doby je v okrese České Budějovice.
Zajímavosti

Lhota je jedním příkladem jihočeské vesnické zástavby: Jednotlivé usedlosti byly řídce rozestavěné okolo rozlehlé návsi s rybníkem a kaplí. Mnohé domy si uchovaly znaky jihočeského baroka.

Ve Lhotě si postavil vilu Jan Kojan, jihočeský malíř, jenž šeď povýšil na barvu. Kvůli němu Lhotu navštívil spisovatel Ladislav Stehlík a byl překvapen originálními názvy zdejších rybníků, které pocházejí od jmen zdejších usedlíků: Bečkovák, Vinckovák, Herdovák, Leštinovák, Hubáčkovák, Vlachnovák.

Osobnosti

    Jan Kojan, akademický malíř, žil zde a v roce 1951 zde zemřel.
    František Řežab, jenž se zasloužil o rozvoj obce - zemřel zde v roce 1935 ve věku 100 let.ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lhota_%28Mlado%C5%A1ovice%29

KONTAKT: obec@obecmladosovice.czhttp://www.obecmladosovice.cz/

Nahoru