LHOTA-NAHOŘANY

LHOTA-NAHOŘANY

Lhota (Nahořany)

HISTORIE OBCE Lhota u Nahořan

Nejstarší historie obce Lhota u Nahořan - 1405 - první písemné zmínky

Kdysi tato ves patřila k tvrzi a statku černčickému ( Lhota sem odvá-
děla povinnou daň, tzv "desátek") a s ním příslušela od roku 1501
k nově založenému panství novoměstskému. V záznamech z roku 1683
bylo ve Lhotě zaznamenáno 16 popisných čísel a 123 obyvatel.
Velké neštěstí v podobě velkého ohně, zaznamenali kronikáři v roce
1733, kdy téměř všechny domy klesly popelem. V roce 1850 je Lhota
zaznamenána jako ves s 37 příbytky a 234 obyvateli.
Ke Lhotě patřívala luka Rozkoš ( dnes vodní nádrž) a původně
tam byl až do roku 1834 také rybník. Ve Lhotě býval poplužní dvůr,
rovněž pod názvem Rozkoš.

Hřbitov byl zřízen v roce 1923. V roce 1931 byly vybudovány v obci
2 hospodářské nádrže na vodu a kanalizace. Od roku 1929 působí
v obci kampelička. Místní národní výbor 1958-60, JZD 1956-59, Vodní
družstvo 1901-1935.

Zajímavou osobností Lhoty byl Jan Voborník - nazývaný "Jenerál"
- ten vedl v roce 1866, po vpádu Prušáků do Čech proti nepříteli na Brance,
"partizánskou válku" a snažil se mu škodit. Po válce se stal
hostinským ve Lhotě a také organizátorem hudebního souboru. Později
zakoupil v Novém Městě starý mlýn pod věží Zázvorkou a k němu při-
stavěl elektrárnu. Ještě než zemřel, pamatoval na své rodiště -Lhotu.
Přispěl totiž nemalým dílem na postavení kaple sv. Jana Křtitele
na krásném místě u lhoteckého hřbitova. Stavba byla dokončena 2 roky
po jeho smrti v r. 1932. Hrob Jana Voborníka se nachází blízko této
kaple, na lhoteckém hřbitově.
V roce 2002 byla kaple sv. Jana Křtitele opravena , nové chodníky
pak v roce 2004.

Pomník na návsi byl postaven na počest ukončení války v roce 1868.
Od té doby stojí na návsi ve Lhotě sv. Florián - patron hasičů a s ním
sv. Václav, sv. Josef a sv. Jan. V roce 1902 byl křížek opraven.
V roce 1999 navečer zde řádili zloději, kteří sv. Floriana s tohoto
pomníku ukradli. Naštěstí byli zloději při svém činu vyrušeni a další
sochy z pomníku ukradeny nebyly. Sv. Florian byl poté znovu zhotoven
a v roce 2000 byl celý pomník opět opraven a slavnostně vysvěcen.

V roce 2010 je zde 51 domů s čp. a 9 domů s č. ev., a žije zde 77
obyvatel.

ZDROJ: nahorany.blog.cz

KONTAKT: ou.nahorany@iol.cz http://nahorany.blog.cz/

Nahoru