DOLNÁ LEHOTA(BREZNO)

DOLNÁ LEHOTA(BREZNO)

Dolná Lehota   je obec na Slovensku v okrese Brezno.


Vznik obce

 

Osadu založil v roku 1358 na území Ľupčianskeho panstva dedičný richtár Petrík z Predajnej a viac ako sto rokov niesla v názve jeho meno. Obyvateľstvo sa tak ako v okolitých obciach zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka, furmančením pre erárne železohutnícke podniky.

V 18. – 20. storočí patrila Dolná Lehota medzi tzv. čipkárske obce. Podomoví obchodníci s čipkami, hrnčiarskym, hrebeňiarskym tovarom, modrotlačou a nožmi boli známi nielen v Uhorsku, ale aj na Balkáne. K ťažbe nerastov sa obyvatelia vrátili v 19. storočí, zlato a striebro však nahradila antimonová ruda spracovávaná vo Vajskovej.

Dolná Lehota použila pre svoj erb historickú predlohu z obecnej pečate datovanej rokom 1706. Je na nej v heraldike oblúbený a častý výjav – svätý Juraj zabíjajúci kopijou draka. Kult tohto svätca sa šíril najmä v 14. storočí a stal sa patrónom viacerých miest a dedín.

Heraldický popis erbu:

V modrom štíte na vľavo otočenom striebornom zlatohrivom zlatosedlanom koni sediaci strieborný rytier s červeným trojitým chocholom na prilbe, zlatou, striebrohrotou kopijou, zabíjajuci červeného draka so zlatou zbrojou.

Vývoj názvu obce:

Dolná Lehota skôr Dolná Lehôtka (v nemčine Peterslehotta; v maďarčine Alsószabadi )

1424 Petwrlehota

1455 Lehota Petri

1464 Petrik Lehathaya

1528 Inferior Lehotha

1536 Lehotka

do roku 1907 Alsólehota


 

Historické udalosti

 

2006 - 8. marec - Prezident SR si uctil obete lavínového nešťastia 

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič navštívil obec Dolná Lehota, kde ho privítal starosta obce Štefan Bella a generálny riaditeľ podniku Lesy Slovenskej republiky Igor Olajec. Spoločne potom odišli do Kulichovej doliny, kde sa konal pietny akt pre Mohyle pripomínajúcej obete tragického lavínového nešťastia z roku 1956, pri ktorom zahynulo šestnásť lesných robotníkov. Prezident Ivan Gašparovič položil veniec pri pamätníku obetiam nešťastia a odhalil pamätnú tabuľu. V príhovore apeloval na potrebu solidarity, kedy „by sme nemali zabúdať ani po päťdesiatich rokoch na tých, ktorí tragicky zahynuli pri práci“. V prenesenom časovom oblúku pripomenul nevyhnutnosť pocitu spolupatričnosti voči všetkým, ktorých postihne nešťastie osudu. Prezident Ivan Gašparovič sa pozhováral aj s príbuznými obetí a so záchranármi. Po skončení pietneho aktu odišiel prezident Slovenskej republiky so sprievodom na Lúky Črmné, kde si pozrel praktické ukážky lavínovej záchrany osôb.

1956 – Lavína

Vajskovská dolina je spočiatku úzka a zalesnená, jej dnom vedie lesná asfaltka a zároveň zelená turistická trasa. Už po dvoch kilometrech (na Dvoch vodách) sa ponúka prvá odbočka do Kulichovej doliny k mohyle, ktorá pripomína pamiatku obetí lavíny.

V roku 1956 tu spadla nečakane obrovská lavína, ktorá zasypala pracujúcich lesných robotníkov. Záchranné práce prebiehali vzhľadom k vtedajším technickým možnostiam pomaly a komplikovane, 16 ľudí uveznených pod snehom neprežilo. Táto tragédia dodnes patrí k najväčším svojho druhu v slovenských horách.

1944 – Slovenské národné povstanie
Po ústupe povstalcov do hôr obyvatelia Dolnej Lehoty zásobovali najmä potravinami príslušníkov 2. Cs. paradesantnej brigády, ktorá operovala v priestoroch Predajná – Mýto pod Dumbierom. 30. 11. 1944 fašistické jednotky prepadli v Krpačove štáb 2. cs. paradesantnej brigády. V boji padlo niekolko partizánov pluku mjr. Surkova. Obec bola oslobodená 21. 3.1945.

 

 

ZDROJ: www.dolnalehota.sk

KONTAKT: dolnalehota@zoznam.sk http://www.dolnalehota.sk/

Nahoru