LHOTA RAPOTINA

LHOTA RAPOTINA

Lhota Rapotina

Obec Lhota Rapotina se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský. Ke dni 09. 03. 2011 zde žilo 400 obyvatel.


Obec Lhota Rapotina leží na 16. stupni, 31 minutě východní délky a 48. stupni, 28 minutě severní šířky na území okresu Blansko. Její katastr měří 616 ha. Rozkládá se v údolích vytvořených erozní činností řeky Svitavy a potoka Bělá a na příkrých, zalesněných stráních, které lemují údolí a dávají jim krásný, romantický ráz. Nejvyšším místem katastru je kopec Strážka vysoký 539 m, nejnižší místo je při výtoku řeky Svitavy z katastru obce, kde je nadmořská výšky 296 m. Ústí potoka Bělá do Svitavy je ve výši 309 m.

V dobách, kdy se tvořila zemská kůra, byl náš katastr a kraj několikrát za sebou mořským dnem. V dobách, kdy zemská kůra byla velmi neklidná, vytvořila Brněnská vyvřelina, složená ze žulosyenitu (granititu), která zabíhá do katastru obce obloukem od Herousu (lom na kámen) po Strážku, nejvyšší kopec v okolí.Území obce se též dotýká Boskovická brázda, která je z pozdějšího období – karbonu.

Moře a mořské záplavy zanechaly v údolí mohutné vrstvy náplav. Po ústupu moře začala řeka Svitava formovat údolí a vytvořila a vytvořila několik stovek hektarů současné roviny, nížinu, na níž dnes stojí obec.

Osídlení pronikalo na území Lhoty Rapotiny ve XII. století, ale (vzhledem k hustému lesnímu porostu) nebylo časté a početné. V tomto století ze svobodných rodů a otroků vzniká vrstva poddaných sedláků a jejich podmanění se šlechtě – Boskovických pánů, jimž patřila půda a kteří ji propůjčovali k hospodaření sedlákům.
Za posledních Přemyslovců osadníci platili vrchnosti desátky. V prvních letech nového osídlení byli však od plateb osvobozeni „lehotou“ (lhótou) a odtud vzniká název pro obec Lhota.
Jméno Rapotina dostává obec buď podle zakladatele obce – Rapoty, nebo je tento dvouslovný název obce odvozen od Keltů.

První listinná zpráva o obci je z roku 1364, kdy Oldřich z Boskovic prodal dvůr ve Lhotě Rapotině Bertlémovi ze Lhoty Rapotiny. V roce 1385 V dalších letech a staletích se měnili páni nad Lhotou Rapotinou, nebo jak se ve 14. a 15. stol. Říkalo obci „Lhota při potoku Bělá“.
Symbolem vladyků ze Lhoty Rapotiny bylo kuře na žlutém erbu, na jehož vrcholu byla rytířská přilba.


Pamětihodnosti

    Lovecký zámeček Lhota Rapotina
    Kostel svatého Vavřince
    Socha svatého Jana NepomuckéhoZDROJ: www.lhotarapotina.eu

KONTAKT: obec@lhotarapotina.eu http://www.lhotarapotina.eu/

Nahoru