LHOTA SAMOTY

LHOTA SAMOTY

Lhota Samoty

Lhota Samoty (německy Samot Lhota) je vesnice, část města Planá nad Lužnicí v okrese Tábor na levém břehu Lužnice. Nachází se asi 1,5 km na severozápad od Plané nad Lužnicí. Je zde evidováno 243 adres. Trvale zde žije 107 obyvatel. Vlastní vesnice Lhota Samoty leží asi kilometr od Lužnice, ale k místní části patří i chatové osady blíže u řeky, jednak přímo pod vesnící a pak níže po proudu v místech někdejšího středověkého Nového Města Sezimova Ústí, přes řeku od historického jádra Sezimova Ústí. K místní části patří též mlýn Soukeník. Nedaleko něj bývala tvrz Sedlec, kterou táboři roku 1420 zničili do základů. Z rybníčku ve Lhotě Samotě vytéká bezejmenné potok, který se vlévá zprava do Radimovického potoka nedaleko před jeho ústím do Lužnice.

Lhota Samoty leží v katastrálním území Planá nad Lužnicí, která má celé výměru 21,42 km2.ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: simanek@plananl.cz http://www.plananl.cz/mesto-a-jeho-sprava/

Nahoru