LHOTA U KONICE

LHOTA U KONICE

Lhota u Konice

Lhota u Konice (německy Ölhütten) je místní částí obce Brodek u Konice, ležící v okrese Prostějov v blízkosti Drahanské vrchoviny.

Historie obce

Jméno je patrně odvozeno od slova lhůta – lhota. Název Lhota (Ölhütten) je poprvé uvedeno v roce 1379 jako Knyezielhotka, později také Knyeze Lhota. V uvedeném roce dal Sulík z Konice dal zapsat Konické Panství s Kněží Lhotou do zemských desk bratřím Kropáčovým z Holštejna. Od té doby se s konickým panstvím odvíjely stejné dějiny. V minulosti obec patřila k německé jazykové oblasti Hřebečsko a úředně náležela do původního okresu Moravská Třebová, ač nebyla uvnitř jazykového ostrova, ale až několik kilometrů od jejího jihovýchodního cípu.ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: ou.brodek@worldonline.cz http://www.brodek-u-konice.cz/

Nahoru