LHOTA U LYSIC

LHOTA U LYSIC

Lhota u Lysic

CHARAKTERISTIKA OBCE:

Obec Lhota u Lysic se nachází v nadmořské výšce cca 530 metrů nad mořem. Nejvyšší bod katastru je Na Nivách - 655 mnm.

Nejnižší bod katastru leží v údolí Lysického potoka.

Lhota u Lysic je obec ležící 5 km severozápadně od Lysic, je venkovským sídlem s převažující obytnou funkcí, dříve měla tradičně zemědělský charakter. Celková výměra k.ú. - 398 ha.

 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY:

Katastrální území obce se nachází ve východní části sosiekoregionu Českomoravská vrchovina, rozlehlá 6026 km2 a ležící mezi Tišnovem, Chýnovem u Tábora, Slavonicemi a Žďárem nad Sázavou. Na východě je oddělen Boskovickou brázdou od Bobravské a Drahanské vrchoviny, z jihu se do něho vkliňují Jevišovská pahorkatina a Javořická vrchovina, na západě plynule přechází do Táborsko-benešovské pahorkatiny, na severu hraničí s Hornosázavskou pahorkatinou, Žďárskými vrchy a Svitavskou pahorkatinou.

 

HISTORICKÝ VÝVOJ:

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351, z doby kdy byla dána Heraltem z Kunštátu do majetku Sudkovi z Veselí, od něhož ji společně se vsí Kunice v roce 1351 koupil Kuna z Kunštátu a Lysic pro své syny - Ježka Pušku, Procka, Kuníka a Alšíka.

Prostorové poměry poukazují ,že obec vznikala jako okhroulice na konci cesty od Lysic. Roubené dřevěné domky byly postupně stavěny do tvaru podkovy, charakteristického pro tento typ vesnice.

Pro zástavbu obce byla typická přízemní zástavba se štíty do ulice. Materiálem pro výstavbu bylo původně dřevo, později bylo i omítnuté. Mezery mezi jednotlivými usedlostmi byly během doby vyplněny hospodářskými budovami, které byly dále budovány i v humnech jednotlivých usedlostí. Střed obce byl nakonec zastavěn, takže obec nemá typickou náves.

 

ZAŘAZENÍ OBCE V SYSTÉMU STÁTNÍ SPRÁVY:

Obec Lhota u Lysic je součásti sídelní struktury okresu Blansko. Samosprávu zajišťuje v obci pětičlenné zastupitelstvo v čele se starostou. Obec spadá do působnosti stavebního úřadu v Lysicích.

ZDROJ: lhotaulysic.cz

KONTAKT: lhotaulysic@tiscali.cz http://lhotaulysic.cz/

Nahoru