RYTÍŘOVA LHOTA

RYTÍŘOVA LHOTA

Rytířova Lhota

Z historie Rytířovy Lhoty

Její vznik se klade do doby vlády posledního Přemyslovce, Václava III. Byla založena pravděpodobně příslušníkem rytířského stavu, který za služby mladému králi obdržel pozemky přibližně v hranicích dnešního katastru obce Rytířova Lhota. Zničením Zemských desek při požáru v r.1547 shořely i doklady týkající se původního majitele i vzniku osady.

Rytířova Lhota


Začátkem husitských bouří měla Rytířova Lhota 8 popisných čísel, majitelem tvrze či zemanského dvorce byl Jindřich Hrzanovský, ostře vystupující proti stoupencům husitského hnutí. Po střetu s nimi téměř celá osada lehla popelem a Hrzanovský byl vyhnán. Kdy se stala Rytířova Lhota poddanskou vsí kosteckého panství není přesně známo, kronikář usuzuje, že se tak stalo za Lobkoviců. Roku 1624 koupil kostecké panství vévoda Frýdlantský, Albrecht z Valdštejna, který je držel do roku 1634. Dalším majitelem byl Heřman Čermín z Chudenic.

Při slučování MNV do větších celků v r.1964 byla Rytířova Lhota spolu s dalšími obcemi připojena k Libošovicím.

ZDROJ: libosovice.craj.cz

KONTAKT: libosovice@craj.cz http://libosovice.craj.cz/

Nahoru