PÍSKOVA LHOTA -NYMBURK

PÍSKOVA LHOTA -NYMBURK

Písková Lhota (okres Nymburk)

Ves Písková Lhota je písemně doložena k roku 1553. Její název vznikl od slova „lhůta“, kterou dostali noví osadníci na obydlení přiděleného území. Krajina v okolí Poděbrad poskytovala příznivé podmínky pro osídlení, což dokládají četné nálezy z mladší doby kamenné. Od této doby se ve zdejší krajině provozuje zemědělství. V polovině 10. Století se hradisko v Libici nad Cidlinou stalo významným správním centrem. Sídlil zde mocný rod Slavníkovců, jehož panství zaujímalo východní třetinu Čech. Po vyvraždění rodu Slavníkovců se stala novým centrem správy kraje Havraň. Od 13. století byla pak správa kraje přenesena do Poděbrad. Od roku 1350 patřilo poděbradské panství pánům z Kunštátu, z nichž nejvýznamnějším byl král Jiří z Poděbrad. Za jejich vlády se město a kraj značně povznesly. Byly založeny i Lhoty-Kostelní, Písková, Vrbová a Přední. Od 14. do 16. Století byla v oblasti budována rozsáhlá soustava rybníků. Od druhé poloviny 18. století byly rybníky vysoušeny a proměňovány v pastviny, louky a pole.

Od roku 1776 se začal zavádět tzv. Raabův systém(podle dvorního rady Raaba) na jezuitských a komorních pastvinách, tedy i na panství poděbradském. Docházelo k rozdělení dvorů a byly zakládány nové vsi. V první polovině 19. Století byly stavěny na území Pískové Lhoty první silnice. V roce 1815 to byla cesty z Prahy do Hradce Králové, která vedla přes Pískovou Lhotu. Významným mezníkem v historii Poděbrad a jeho okolí, se stal rok 1905, kdy byl v hloubce 96,7 metrů navrtán pramen minerální uhličité vody. Roku 1908 byl zahájen lázeňský provoz v městě Poděbrady.


http://www.piskova-lhota.cz/historie

ZDROJ: www.piskova-lhota.cz

KONTAKT: piskova.lhota@seznam.cz http://www.piskova-lhota.cz

Nahoru