PLACHOVA LHOTA

PLACHOVA LHOTA

Plachova Lhota

Plachova Lhota se připomíná roku 1417 jako majetek rytířů z Koutů pod názvem Lhota. Celý název název je používán až od 16. století.     Součástmi jsou Radotínek, Zdebyška, Lhotka, Zástavec a Veselíkov. Plachovu Lhotu tvoří celkem třináct usedlostí rozesetých podél cesty z Oldřichovce do Smilkova. Zajímavým místem je Veselíkov, vybudovaný v roce 1927 na vrchu Čihadle ředitelem paroplavební společnosti, panem Veselíkem.

ZDROJ: www.smilkov.cz

KONTAKT: ou.smilkov@tiscali.cz http://www.smilkov.cz/

Nahoru