PROSENICKÁ LHOTA

PROSENICKÁ LHOTA

Prosenická Lhota

Obec Prosenická Lhota se nachází v malebné středočeské pahorkatině 60 kilometrů jižně od Prahy, 423 metrů nad mořem na hranicích okresu Příbram a Benešov. První  zmínka se datuje do čtrnáctého století. Obec Prosenická Lhota se skládá z osad Prosenice, Suchdol, Klimětice, Luhy, Břišejov, samoty Radějovice a částí osady Paseky. V současné době má obec 485 obyvatel.  Katastrální výměra obce je 1750 hektarů. Můžeme se pochlubit nádhernou krajinou plnou lesů a rybníků, nedotčenou průmyslovými zónami ani jiným hrubým zásahem člověka. Dále pak blízkou dostupností k řece Vltavě a jinými kulturními a historickými zajímavostmi . Krajinu kolem můžeme směle nazvati rybničnou, protože je tu celá řada malých i velkých rybníků o celkové rozloze více než 33 hektarů. Jejich názvy jsou též zajímavé. Například největší z nich Jelito s rozlohou 12 hektarů, dále pak Jitrnice, Klobása, Políčí, Dubínky, Hájek a další.  V obci jsou dva dobrovolné hasičské sbory a to Prosenická Lhota a Suchdol. Dále pak myslivecké sdružení Bříza Prosenická Lhota. V obci je jedno pohostinství a obchod se smíšeným zbožím. Obec je členem Sdružení obcí Sedlčanska.Prosenická Lhota a Prosenice

Vznik osady Prosenická Lhota není přesně znám. Osadu Prosenice a později i osadu Prosenická Lhota založili vladykové Prosenici ,kteří byli příbuzní s Břekovci ze sousedního Suchdola. Ve 14. století na kopci nad dnešní osadou Prosenice vybudovali tvrz , později také poplužní dvůr a zde se také usadili.Po tvrzi není dnes ani památky. Vladykové z Prosenic bývali patrony hodětického kostela , jehož faráře ustavovovali. V roce 1364  po smrti faráře Beneše patronové Volkéř z Prosenic a Bernard ze Stajice jmenovali kněze Jana farářem v Hoděticích. Později se dvakrát připomíná Ješek z Prosenic a to v roce 1380 a 1400 při jistém jednání s rytířem Jarohněvem z Křečovic. Jíchou z Prosenic  v roce 1456 končí zprávy o zdejších rytířích. Před rokem 1538 byly obě osady trvale připojeny k panství v Osečanech .
Na návsi v Prosenické Lhotě byla v roce 1892 postavena malá kaplička s věžičkou a zvonkem. Zvonička na návsi v Prosenicích má vytesaný letopočet 1868. Škola postavena na hranicích obou osad byla slavnostně otevřena v roce 1900. Pozemky bývalého poplužního dvora byly na základě pozemkové reformy v roce 1926 rozprodány mezi chudší zemědělce . Ostatek dvora byl jako zbytkový statek v roce 1931 rozdělen na 3 samostatná hospodářství a rozprodán.Nad Prosenicemi se tyčí památný strom. Jedná se o lípu jejíž stáří je víc než 400 let. Má obvod úctyhodných 620 centimetrů a ještě donedávna měřila přes 15 metrů. Dnes je lípa bez koruny ,kdy po úderu blesku strom začal hořet a koruna od kmene odpadla.
V roce 1936 byl založen hasičský sbor v Prosenické Lhotě.ZDROJ: www.prosenickalhota.cz

KONTAKT: pros.lhota@iol.cz http://www.prosenickalhota.cz/

Nahoru