PŘEDNÍ LHOTA-TĚCHLOVICE

PŘEDNÍ LHOTA-TĚCHLOVICE

Obec Těchlovice není formálně rozčleněna na části; tvoří ji těchto pět základních sídelních jednotek na čtyřech katastrálních územích:

    Těchlovice (k. ú. Těchlovice nad Labem)
    Babětín (k. ú. Babětín)
    Přední Lhota (k. ú. Přední Lhota u Těchlovic)
    Přerov (k. ú. Přerov u Těchlovic)
    Zadní Lhota (k. ú. Přerov u Těchlovic)

 ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: ou.techlovice@volny.cz http://techlovice-dc.cz/jupgrade/index.php/cs/

Nahoru