PŘEDNÍ LHOTA-PODĚBRADY

PŘEDNÍ LHOTA-PODĚBRADY

Přední Lhota (Poděbrady)

Historie
Když v roce 1345 převzal od Jana Lucemburského Poděbradské manství Hynek z Lichtenburka, byly ve zdejší krajině jen rozsáhlé lesy, v nichž se těžilo ve velkém dříví pro kutnohorské doly. Po Hynkově smrti jeho podnikavý zeť Boček z Kunštátu, aby využil pustou krajinu mezi Poděbrady a Sadskou, založil tu někdy mezi lety 1351-1360 čtyři vesnice – čtyři Lhoty, které pro rozlišení dostaly jména Přední (nejblíže k Poděbradům), na písčinách to byla Lhota Písková, mezi vrbovými porosty Lhota Vrbová a Kostelní Lhota podle Kostela, založeného Bočkem z Kunštátu. Noví osadníci, pravděpodobně českého původu, byli ve „lhuotě“ – měli různé úlevy, především byli osvobozeni na určitou dobu od daní a robot a časem dostali stejná práva jako usedlíci ve starých rodových vsích. Charakteristická pro tato vsi je ulicová zástavba, tvořící velkou a přehlednou náves, která je tu dodnes patrná. Původně ke každé nově založené usedlosti patřil jeden lán. Až později byly mezi první statky vestavovány další a pak i domy bez pozemků.

ZDROJ: prednilhota.cz

KONTAKT: stehlix@seznam.cz http://prednilhota.cz/

Nahoru