VČELÁKOVA LHOTA

VČELÁKOVA LHOTA

Včelákova Lhota

 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1469. Vesnice vystřídala během let více názvů, jak bylo u zdejších Lhot běžné.

Syn Jana Malovce z Pacova na Borotíně Jan zemřel r. 1515 a roku 1517 v sobotu po sv. Havle se o dědictví po něm rozdělily sestra Kateřina a dcera Alžběta (Eliška) mladší. K dílu Alžbětinu připadla i Krajícova Lhota. Také v roce 1542 zapsala choti svému Arnoštu Černčickému z Kácova a svým dětem v dluhu 100 kop gr. čes. " v Malkovicích, Přestavlcích, Divišovicích, Dobřejově Hořejším a Dolejším, Krajícově Lhotě… (Roman Cikhart: Paměti městečka Borotína, nedatovaný rukopis asi z r. 1955, str. 73 a 74)

Když pak synové již zemřelých manželů Černčických z Kácova Jan a Arnošt i na místě Viléma, bratra jich mladšího let nemajícího 6. ledna 1548 prodali své dědictví Janu staršímu Hodějovskému z Hodějova, místosudí království Českého za 2065 kop. gr. čes., uvádějí se dvory kmetcí v Přestavlcích, Střezimíři atd., ale již ne Malkovice, Divišovice a Krajícova Lhota. Roman Cikhart: Paměti městečka Borotína

Když r. 1564 Vilém Černčický uvázal se ve svou třetinu dědin, "které pokládá bejti někdy Alžběty mladší z Pacova, mateře svý", odporovali tomu jejich držitelé - Bohuslav Mitrovský z Nemyšle co do dvou gruntů v Přestavlcích, na kterých seděli Martin Zbánek (Žbánek?) a Václav Koza, na nichž prý Alžběta "nikdá panství neměla", Jindřich Mitrovský z Nemyšle co do půle dvora, na němž seděl Zikmund Mařan, Václav Kozel z Peclinovce. Jan starší Hodějovský z Hodějova odporoval proti uvázání ve třetinu vsi Přestavlk, Ladislav starší z Lobkovic co do … třetího dílu vsí Dobřejova Hořejšího a Dolejšího, Krajícovy Lhoty, Střeziměři … a Jan Žehart v Bolechovicích odpíral převzetí třetiny na kmetcím dvoře v Divišovicích. (Roman Cikhart: Paměti městečka Borotína)

Již několik let zde působí "Dobrovolné sdružení osadníků Včelákova Lhota" tvořené zdejšími aktivními chalupáři. Sdružení každoročně pořádá ples v sále Na Františku v sousedních Vrchoticích. Osada má dnes jen čtyři stálé obyvatele, ale na ples běžně chodí okolo 200 lidí.

 

 

    

 

ZDROJ: www.sedlec-prcice.cz

KONTAKT: starosta@sedlec-prcice.cz http://www.sedlec-prcice.cz/

Nahoru