ÚHŘETICKÁ LHOTA

ÚHŘETICKÁ LHOTA

Úhřetická Lhota

Obec Úhřetická Lhota se nachází v okrese Pardubice, kraj Pardubický. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 241 obyvatel. Do obce jezdí linka DPmP 28.

Úhřetická Lhota leží na jihozápad od okresního města Pardubice, vzdáleného 12 km, na hranici pardubického a chrudimského okresu. Obec je rozložena na mírné stráni na pravém břehu řeky Novohradky, která pod obcí ústí do řeky Chrudimky. Nachází se v nadmořské výšce 240 m na výměře 322 ha. Na severovýchod leží v rovině osada Háje, která má šest popisných čísel a náleží k obci. Podél náhonu Zmínka leží lužní les s výskytem vzácných rostlin.

S obcí je pravidelné autobusové spojení. Občanům a některým chalupářům slouží prodejna potravin, obecní úřad a obec je také členem Sokolu. Je zde postaven kulturní dům a několik nových rodinných domků. Po r. 1989 byla v obci provedena plynofikace a zapojeny telefonní přípojky. Většina obyvatel za prací dojíždí, děti většinou navštěvují základní školu v Dašicích.

Příslušnost obce k úřadům: stavební, matriční, finanční, katastrální, pozemkový, celní - Pardubice, Okresní soud v Pardubicích, vojenská správa - Pardubice.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1340.

    v letech 1869-1880 pod názvem Ouřetická Lhota obec v okr. Pardubice
    v letech 1890-1910 pod názvem Úřetická Lhota obec v okr. Pardubice
    v letech 1921-1930 obec v okrese Pardubice
    roku 1950 obec v okrese Pardubice-okolí
    od roku 1961 obec v okrese Pardubice

ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: obec.uhrlhota@volny.cz www.uhretickalhota.cz

Nahoru