LHOTA ČELÁKOVÁ

LHOTA ČELÁKOVÁ

dnešní

VČELÁKOVA LHOTA

Obec 5 km jihozápadně od Sedlce-Prčice a asi 2 km východně od obce Vrchotice. - Nadmořská výška: 540-580 m. - Písemně poprvé uváděna r. 1469. V historii byla nazývána též Stýblova (Týblova), Krajícova, Jindrákova, Macháčkova, Hnátova nebo Čelákova Lhota. Historické zápisy jsou komplikovanější ještě o to, že dnešní Balkova Lhota byla v minulosti také označována jako Včelákova Lhota. Obec snad ve středověku patřila k příslušenství nedalekého hradu Borotín, v r. 1613 byla ale majetkově rozdělena. Část připadla k sousedním Vrchoticím a s nimi brzy k panství Mitrovice, druhá část obce (zvaná Stýblova Lhota) patřila k Jetřichovicím. V berní rule z r. 1654 jsou v obci zaznamenány celkem 4 selské grunty. V r. 1659 byly obě části obce sloučeny a připojeny k Jetřichovicím, s nimiž potom sdílely osudy až do r. 1850.

Nahoru