DOLNÍ LHOTA (OSTRAVA)

DOLNÍ LHOTA (OSTRAVA)

Dolní Lhota (okres Ostrava-město)

Obec Dolní Lhota se nachází v okrese Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Leží na nejvýchodnějších výběžcích Nízkého Jeseníku a na okraji Ostravské pánve. Ve vzdálenosti 9 km severovýchodně leží město Hlučín, 11 km jihovýchodně statutární město Ostrava, 11 km jihozápadně město Bílovec a 13 km severně město Kravaře. Obec nemá průmyslový charakter, obyvatelé tak pracují zejména ve službách nebo za prací dojíždějí do Ostravy. Naopak Ostravané okolí Dolní Lhoty vyhledávají jako cíl rekreací, stojí zde řada chat, jejichž pás se táhne až do Kyjovic.

Spojení s Ostravou zajišťuje tramvajová linka číslo 5 ostravského dopravního podniku.

Přírodní podmínky, poloha

Obec se nachází na levém svahu údolí Porubky, na samém okraji podhůří Nízkého Jeseníku. Dominantní jsou v okolí menší zemědělské plochy, převážně pole s klasickými plodinami Ostravské pánve. Lesnatých porostů se v samotné obci zachovalo málo, nepůvodní smíšený les je na kopci Strážnice (místní název Břem), podél silnice do Kyjovic se nachází jeden z mála celistvějších borových lesů na Ostravsku. Souvislý, převážně listnatý porost (místní název Obora) dělí Dolní Lhotu od ostravské městské části Krásné Pole. Severní částí obce protéká menší potok Opusta.

V dnešní době zástavba obce plynule přechází v místě tramvajové zastávky Dolní Lhota do zástavby sousedního Čavisova, nacházejícího se na pravém břehu Porubky.
Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1486. Od roku 1514 je doložen název Klein Ellgoth, neboli Malá Lhota.

Obec byla během druhé světové války osvobozena Rudou armádou dne 26. dubna 1945. V okolí Dolní Lhoty však probíhaly boje až do 28. dubna 1945, kterých se zúčastnili vojáci 121. střelecké divize 52. střeleckého sboru Rudé armády a tankisté 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR. Na památníku války se dočteme jména patnácti padlých občanů obce, jiné zdroje však uvádějí až sedmnáct obětí.

Původní jádro obce se rozkládalo v severní části obce, zástavba jižní části až k samotnému toku Porubky proběhla zejména v první polovině 20. století, ale i později. V roce 1930 v Dolní Lhotě žilo 715 obyvatel, o devět let později již 732 osob. Roku 1969 se od obce oddělila část Čavisov. Od 1. ledna 2007 patří Dolní Lhota do okresu Ostrava-město.

Mezi významnější dolnolhotské rodáky patří prof. P. František Myslivec, vlastenecký kněz a slezský národopisec, připomenutý pamětní deskou. Původně byla umístěna na jeho rodném domě čp. 7, dnes se nachází na památníku nedaleko kaple.
Pamětihodnosti a zajímavosti

    Kaple Sv.Cyrila a Metoděje
    Kaplička Panny Marie sedmibolestné (vysvěcena 2006)


ZDROJ: cs.wikipedia.org

KONTAKT: obecdolnilhota@iol.cz http://www.dolnilhota.cz

Nahoru