DOLNÍ LHOTA (NAČERADEC)

DOLNÍ LHOTA (NAČERADEC)

Známé osobnosti
JAN HEŘMÁNEK


Dolní Lhota (Načeradec)

Dolní Lhota

Tato osada byla přibližně založena ve stejné době jako Lhota Horní, roku 1499, a její historie souvisí jednak se

sousední Ovesnou Lhotou, jednak s panstvím v Lukavci. Osady s názvem Lhota byly zakládány na odlehlých a většinou

pustých místech a osadníkům přidělovány pozemky k obdělávání ve lhůtě a tak vzniklo mnoho názvů různých Lhot a to

většinou ve vysokých a málo obydlených místech. Kladiny, mlýn u Dolní Lhoty, dvůr Zálesí ( nyní pustý ), polosamota

Smrčiny a samota Kocourov ( Kunín ), jsou názvy typické pro obydlená místa v lesích a všechny leží v mezilesním prostoru

mezi Dolní Lhotou a Slavětínem. Osadníci všech těchto míst včetně Dolní Lhoty se živili většinou dřevorubectvím a

zemědělstvím.

Po roce 1945, jak se jeví dnešním obyvatelům ……. Jak je jistě všem známo, po ukončení druhé světové války museli němečtí

osídlenci v našem zabraném pohraničí opustit svá obydlí a přenechávat je zájemcům z našeho vnitrozemí. A to byl právě v

Dolní Lhotě veliký úbytek místních obyvatel. V té době odešla z vesnice téměř polovina zdejších domorodců, aby na výzvu

vlády osídlili usedlosti v pohraničí. Těm co se odstěhovali nebylo divu, protože se jednalo o rodiny, kterým jejich

zemědělská výměra nemohla zajistit živobytí – zvláště těm početnějším rodinám. V Dolní Lhotě bylo pouze jedno Dolní

Lhota    hospodářství, které mělo necelých 10 ha. Ostatní, a těch byla většina, měla pouze půl až dva hektary, které jim

potřebnou obživu nemohla dát. Proto domácí práce vykonávaly ženy a muži museli hledat zaměstnání jinde. Převážná část

mužů byla zaměstnána jako lesní dělníci – nebo u velkostatku v Novotinkách. V zimním období se nechali najímat jako

sezónní pracovníci v cukrovarech. Zde si vydělali nejen peníze, ale dostávali i naturální cukr za zlevněné ceny, který

jim postačil téměř do příští sezóny. Takže – shrneme-li jak vypadala Dolní Lhota po roce 45 téměř do 60 let minulého

století, kdy nastal zlom, zvláště v zemědělském odvětví a současné době, je to nesrovnatelné. V šedesátých letech

chodilo do zemědělského družstva 23 (slovy – dvacet tři) stálých pracovníků žen i mužů. Dnes je v zemědělství zaměstnán

ze vsi pouze jeden muž. Ostatní obyvatelé Dolní Lhoty – práceschopní jsou zaměstnáni v Dřevozpracujícím družstvu

Lukavec. Jedinou nevýhodu mají, že do zaměstnání se každý musí dostat vlastními dopravními prostředky.
Dolní Lhota   

V Dolní Lhotě je 55 občanů trvale hlášených, z toho 6 dětí.

V Dolní Lhotě se narodil 28.05.1907 Jan Heřmánek, držitel stříbrné olympijské medaile z r. 1928. V letech 1926-1929

čtyřnásobný mistr republiky. Později profesionální boxer. Po skončení aktivní činnosti trenér národního družstva a

pražských boxerských klubů. Zemřel 13.5.1978 v Praze.

 

ZDROJ: www.naceradec.cz

KONTAKT: obec@naceradec.cz http://www.naceradec.cz

Nahoru