OLDŘICH SKÁCEL

OLDŘICH SKÁCEL

Narozen(a) / Žil(a): LHOTA-VYŠKOV


OLDŘICH SKÁCEL

Rodák z Lhoty u Vyškova začíná v armádě koncem dvacátých let u cyklistické eskadrony. Během druhé světové války se účastní odboje, a to nejen v Čechách, ale i ve Francii a Itálii. Po návratu do Československa dostává nejprve od prezidenta Beneše vyznamenání Za zásluhy v 2. odboji. Jen o několik let později je však ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti, který mu je díky „mimořádným zásluhám o osvobození republiky“ nakonec změněn na doživotní žalář. Během 11 let je vězněn v Borech, Leopoldově, Valdicích i Ruzyni a pracuje v uranových dolech na Příbramsku. V roce 1960 je na základě prezidentské amnestie propuštěn. Poté se stěhuje do Jistebska na Jablonecku, kde dlouhá léta pracuje jako nákupčí v JZD.

Rehabilitace a povýšení na plukovníka se Skácel dočkává až po revoluci. V roce 1995 přebírá z rukou prezidenta Havla vysoké státní vyznamenání Řád Bílého lva III. třídy za obranu vlasti a stává se čestným občanem Jablonce a Vyškova.

Oldřich Skácel umírá v prosinci 2002 ve věku nedožitých 95 let.


http://www.mestojablonec.cz/cs/mestsky-urad/pro-novinare/tiskove-zpravy/aktualni-zpravy/cestny-obcan-oldrich-skacel-by-oslavil-100-let.html

Nahoru