LHOTA POD LIBČANY

LHOTA POD LIBČANY

Známé osobnosti
MATĚJ KOPECKÝ


Lhota pod Libčany

Historie
 

Lhota pod Libčany byla založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada kolem roku 1375, když klášter koupil les Trávník mezi Libčany a Osicemi. Po vypálení kláštera roku 1421 byli dalšími majiteli Lhoty Diviš Bořek z Miletínka, od roku 1464 Jiří z Poděbrad a jeho synové , od roku 1490 páni z Pernštejna a od roku 1560 Habsburkové. Roku 1580 koupil Lhotu císařský hejtman pardubického panství Jiří Škornice Balbín a nechal vyměřit půdorys nové vesnice ve směru východ – západ 800 m x 80 m ulicovou náves a lánovým způsobem nechal vystavět novou vesnici. Z původních 16 domů vznikla vesnice o 40 domech. Po jeho smrti ( zemřel na mor ) jeho synové prodali Lhotu zpět Habsburkům.

Ve Lhotě se 24.2.1775 narodil v zájezdní hospodě český loutkař Matěj Kopecký. Pokřtěn byl v Libčanském kostele.

V roce 1827 vykoval lhotecký kovář Václav Novotný se svým švagrem kovářem Veverkou z Rybitví ruchadlo, kterým se poprvé oralo v záhumení kovárny v č.p. 4 ve Lhotě pod Libčany.

Hasičský sbor byl ustaven 3.března 1884. Současně byla ustavena čtenářská beseda a knihovna. V roce 1995 byla dána do užívání nová hasičská zbrojnice v objektu bývalé továrny na střešní lepenky.

Školní vyučování ve Lhotě je od roku 1750. Vyučovalo se v různých domech. Dnešní školní budova byla postavena roku 1906. V roce 1960 byla rekonstruována na 3 třídy, školní kuchyň, šatny a sociální zařízení.

Tělovýchovná jednota Sokol byla ustavena v roce 1920. Oddíl kopané je v současné době účastníkem krajského přeboru.

V roce 1900 byla postavena kaple Nejsvětější Trojice, kde jsou pravidelně slouženy mše.

Od roku 1926 bylo dáno do provozu kino, které bylo v letech 1957 – 1959 adaptováno a bylo to první venkovské kino se širokouhlým plátnem na východočeském venkově.

V roce 1934 byl postaven „ Švehlův dům “, kde sídlí obecní úřad.

Zdravotní středisko bylo dáno do provozu v roce 1978. V budově je i poštovní úřad.

Budova mateřské školy byla dána do provozu roku 1982. V přízemí budovy je kuchyň, která vaří obědy i pro občany.

Hlavním zaměstnáním obyvatel bylo zemědělství. V roce 1953 bylo založeno zemědělské družstvo jeho pokračovatelem je v současnosti Agrodružstvo, které hospodaří na katastru 11 obcí.

V roce 2003 byla provedena plynofikace obce.

V roce 2004 bylo dokončeno víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem a osvětlením.

V roce 2004 získala Lhota pod Libčany od předsedy Poslanecké sněmovny schválení k používání znaku obce a praporu.

V obci aktivně pracují spolky chovatelů a zahrádkářů.

V současnosti dochází k rozšíření obce výstavbou rodinných domů v několika jejich lokalitách . V roce 2006 byla zahájena výstavba splaškové kanalizace s čističkou odpadních vod.

 

ZDROJ: http://www.lhotapodlibcany.cz/?page=obec

KONTAKT: oulhota@iol.czhttp://www.lhotapodlibcany.cz/

Nahoru