SVACHOVA LHOTKA

SVACHOVA LHOTKA

Svachova Lhotka
Leží v krásném místě mezi lesy a loukami a v roce 1347 je uváděna jako ,,villa Lhota civitati Chrummpnau“. Teprve v roce 1379 se Lhota změnila na Lhotka a dle rožmberského urbáře zde byly dva lány. V době Tereziánského katastru patřila ves městu Český Krumlov a měla 5 domů. Mimo panského rybníka zde byl i obecní rybník. V roce 1869 zde byly 4 domy a 23 obyvatel. Osobní jméno Svach bylo mazlivou zkratkou Svatobor, Svatomír nebo Svatopluk. V roce 1420 zde žil Svatomír. V 16.století je používán přívlastek Fišlova Lhotka. Ten vznikl z německého Fisch(e)l, což v češtině znamená příjmení Rybka nebo Rybička.

ZDROJ: http://www.mirkovice.cz/?page_id=451

KONTAKT: oumirkovice@seznam.czhttp://www.mirkovice.cz/

Nahoru