LEHOTA NAD RIMAVICOU

LEHOTA NAD RIMAVICOU

Lehota nad Rimavicou - História

Obec sa spomína od roku 1274 ako Rymouch, v roku 1298 ako Rymocha, v roku 1808 ako Rymawica, maďarsky Rimóca. Obec sa spomína v spore kaločského arcibiskupa Jána s Mikulášom z rodu Hunt – Poznanovcov. V 14. storočí patrila panstvu Hajnáčka, v 15. storočí zemanom z Hrachova, v novoveku viacerým zemepánom. Okrem poľnohospodárstva, chovu dobytka a oviec sa zaoberali kolárstvom. V roku 1805 mala 37 domov a 272 obyvateľov. 1828 mala 24 domov a 169 obyvateľov. V polovici 19. storočia pracovala v obci železiareň. Za I. ČSR sa obyvatelia živili poľnohospodárstvom, povozníctvom a drevorubačstvom.ZDROJ: http://www.e-obce.sk/obec/lehotanadrimavicou/2-historia.html

KONTAKT: oulehotanr@gmail.com

Nahoru