STAROJICKÁ LHOTA

STAROJICKÁ LHOTA

Starojická Lhota

Starojická Lhota - obec byla vystavěna jako řadová ves po obou stranách Lhotského potoka. Byla zvána převážně jen Lhota, někdy též Kočičí Lhota ( odtud i německé označení Katzendorf). Teprve od r.1921 se ustálil dnešní název. Její katastr má rozlohu 554 ha a žili zde takřka výhradně Češi. Počet obyvatelstva zůstává poměrně stálý. Svého maxima 418 obyvatel dosáhla obec v r. 1930, nyní zde žije 375 obyvatel ve 115 domech.

Obec vznikla kolonizací starojickými osadníky a nejstarší zmínka pochází z roku 1429, kdy již ves delší dobu tvořila součást panství starojického. Pouze v době německé okupace byla přičleněna k politickému okresu Valašské Meziříčí, nicméně část katastru se stala součástí Starého Jičína. Původně jednotřídní ( od. r. 1848), později dvoutřídní škola byla zrušena v roce 1975 a žáci byli převedeni do nové Základní školy ve Starém Jičíně. Dodnes však zůstala zachována mateřská škola, které byla po několikaletém uzavření a po celkové rekonstrukci nově uvedena do provozu v roce 2010. Obec bývala ryze zemědělská. Pozemky bývalého dvora velkostatku Starý Jičín byly již před I.světovou válkou propachtovány a za 1. pozemkové reformy rozprodány. Zásluhou uvědomělého kováře a vynálezce v oboru zemědělských stojů a rolnického nářadí Jana Vahaly zde byl vybudován roku 1884 pomník bratrancům Veverkovým, vynálezcům ruchadla. Pomník však byl neopatrností zničen v r. 1946. Nyní je ustanoven před budovou hasičské zbrojnice č.p.88.

Neogotický kostel Srdce Panny Marie Královny ( dříve též Nejsvětějšího Srdce Mariina) byl zbudován a vysvěcen roku 1896. Místní hřbitov byl založen v roce 1924.

Politicky zde bývali nejsilnější lidovci a agrárníci. Založeny byly spolky hasičů(1908), Omladina, Národní jednota a Tělocvičná jednota Orel. V letech 1877 -1912 zde měla své sídlo i četnická stanice. Již v roce 1896 bylo v obci založeno 1.mlékařské družstvo na Moravě, které však brzy zaniklo. JZD zde vzniklo v roce 1957 a v roce 1973 bylo začleněno do JZD ,,Starojicko". Obecní pečetidlo , pořízené v roce 1749, neslo zobrazení typického zemědělského nářadí- radlice a krojidla.

V současné době se v obci nachází v budově č.p. 88 hasičská zbrojnice, osadní výbor a knihovna, místní pohostinství, kulturní dům s výletištěm, mateřská škola č.p.64, tenisové kurty a volejbalové hřiště se zázemím a dětské hřiště. Obecní parčík byl revitalizován výsadbou v roce 2012. Od počátku 70.tých let zde byla postavena v tehdejších brigádnických akcích menší samoobslužná prodejna potravin, pak přešla na pultový prodej. V roce 2013 vlastník tohoto objektu Jednota Coop prodejnu uzavřel a prodej byl ukončen. Do obce nyní zajíždí dvakrát týdně pojízdná prodejna se základními potravinami.

V areálu bývalého družstva provozuje svou podnikatelskou činnost výrobce srubů a autovrakoviště Coolcars. Výrobou a prodejem zemědělských produktů se zabývá jedna rodinná zemědělská farma.

Ve Starojické Lhotě jsou aktivní svou činností SDH, Turisté a Sportovní klub.


ZDROJ: www.stary-jicin.cz

KONTAKT: info@starojickalhota.cz https://www.starojickalhota.cz/

Nahoru