UHLÍŘSKÁ LHOTA

UHLÍŘSKÁ LHOTA

Uhlířská Lhota

Historie obce

Název obce vznikl z uhlířských milířů, z nichž dva poslední fungovaly do počátku první světové války. Obec byla zbožím kláštera sedleckého. Roku 1436 byla od císaře Zikmunda zapsána Vaňkovi z Miletínka. Později patřila panství pardubickému. Mezi světovými válkami bylo v obci velmi dobře zavedeno pěstování a sušení léčivých bylin. Do roku 1960 přináležela obec do okresu Nový Bydžov, po rekonstrukci státní správy byla přiřazena k okresu Kolín.

Koncem sedmdesátých let vznikla v obci myšlenka na pořádání sjezdů Lhot a Lehot, jichž je v Čechách, na Moravě a na Slovensku kolem tří set. První sjezd se konal o prázdninách v roce 1980 právě v Uhlířské Lhotě. Nápad se ujal a tradice trvá, přičemž Lhoty se v pořádání sjezdu střídají. 

                       

ZDROJ: www.uhlirskalhota.cz

KONTAKT: o.u.uhlirska.lhota@volny.cz http://www.uhlirskalhota.cz/

Nahoru